วิดีโอ

ชื่อวิดีโอ วิดีโอ โพสต์โดย โพสต์เมื่อ
การใช้ zoom meeting เริ่มจาก 0 เป็นทันทีใน 12 นาที
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2020-04-09 09:59:43
การใช้โปรแกรม Google Meet อย่างละเอียด (มีตัวอย่างการใช้งาน)
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2020-04-09 09:52:13
การปรับหัว LNB เพื่อรับชม New DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2020-04-09 09:35:52
วิธีติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลครูและบุคลากร สำหรับโรงเรียน PSC
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2020-01-23 10:08:34
PSC สอนใช้งานโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับโรงเรียน Teach Program School Checking
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2020-01-23 10:06:57
แนวปฏิบัติการคุมสอบ onet ปีการศึกษา 2562
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2020-01-16 14:47:25
การสอนโดยใช้สื่อ DLTV ร.ร.บ้านสามกระทาย
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2019-07-11 15:20:39
การทำข้อมูล DMC ( รอบ10 มิ.ย.62)
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2019-05-28 15:12:55
การทำข้อมูล DMC (10 มิ.ย.62)
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2019-05-28 15:09:25
วิธีการใช้งาน Scopia Desktop
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2019-03-27 16:01:42
รวม 37 แถว : 4 หน้า

ยกเลิก