โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

13365 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 6816 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 12044 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 6883 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 12139 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 11643 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 8168 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 6621 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6635 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 12579 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 11915 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 12484 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 12342 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 12237 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 11886 ครั้งโรงเรียนวไลย 12722 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 6621 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6994 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 6876 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 13843 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 12123 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 12068 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 12540 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 7001 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 154 ครั้งBeginnerGhost Was Here
6683 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7260 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 6647 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 6176 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 7288 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 6367 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 7031 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 10977 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 11120 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 6263 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 10075 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 6930 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 8088 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 6825 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 19033 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 7933 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 8752 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4943 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 7148 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 7357 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 8192 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 8246 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 6857 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 5990 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
7800 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 6130 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 6341 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 6778 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 6139 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 5949 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 7149 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6390 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 6280 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 7043 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6643 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 6668 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 7568 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 7850 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 7301 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 6725 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 6063 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 6834 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 7379 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4385 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6669 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 7582 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 7010 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 7256 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2