โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

12037 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 6642 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 10762 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 6716 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 10742 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 10555 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 7645 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 6471 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6482 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 11222 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 10550 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 11278 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 10944 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 10851 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 10490 ครั้งโรงเรียนวไลย 11358 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 6467 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6843 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 6732 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 12431 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 10944 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 10809 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 11252 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 6437 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 13 ครั้งBeginnerGhost Was Here
6536 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7116 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 6495 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 6035 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 7143 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 6226 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 6885 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 9903 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 10115 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 6130 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 9178 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 6804 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 7787 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 6693 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 16017 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 7628 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 8325 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4899 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 7074 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 7082 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 7804 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 7920 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 6712 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 5852 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
7476 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 5986 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 6211 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 6640 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 6005 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 5813 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 6990 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6259 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 6144 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 6910 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6510 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 6528 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 7280 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 7584 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 7167 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 6592 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 5932 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 6706 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 7107 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4351 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6535 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 7358 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 6884 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 7132 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2