โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

16980 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 7516 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 15420 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 7543 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 15793 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 14603 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 9795 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 7314 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 7301 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 16233 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 15717 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 15726 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 16148 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 15640 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 15638 ครั้งโรงเรียนวไลย 16200 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 7314 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 7663 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 7534 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 17833 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 15540 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 15175 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 16077 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 8822 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 6287 ครั้งBeginnerGhost Was Here
7354 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7947 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 7314 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 6877 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 7959 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 7038 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 7701 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 13868 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 13825 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 6912 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 12557 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 7544 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 8867 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 7461 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 34393 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 8758 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 10426 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 5100 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 7316 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 8110 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 9525 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 9027 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 7485 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 6627 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
8688 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 6756 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 6974 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 7416 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 6769 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 6593 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 7950 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 7022 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 6932 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 7723 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 7273 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 7318 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 8360 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 8535 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 7958 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 7389 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 6624 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 7496 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 8128 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4530 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 7270 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 8142 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 7656 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 7884 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2