โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

15356 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 7170 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 14046 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 7212 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 14143 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 13266 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 9345 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 6958 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6964 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 14603 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 14058 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 14336 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 14495 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 14096 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 13971 ครั้งโรงเรียนวไลย 14722 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 6989 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 7342 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 7214 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 16092 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 14041 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 13918 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 14461 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 8007 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 2238 ครั้งBeginnerGhost Was Here
7033 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7617 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 6982 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 6542 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 7625 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 6714 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 7359 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 12591 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 12619 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 6594 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 11467 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 7224 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 8497 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 7156 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 23702 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 8411 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 9608 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 5025 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 7236 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 7784 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 8924 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 8712 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 7172 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 6310 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
8314 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 6456 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 6674 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 7100 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 6466 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 6287 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 7607 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6723 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 6628 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 7403 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6966 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 7003 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 8021 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 8217 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 7647 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 7062 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 6334 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 7179 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 7809 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4455 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6981 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 7911 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 7352 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 7586 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2