โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

17563 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 7877 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 15870 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 7904 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 16369 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 15181 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 10255 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 7682 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 7677 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 16761 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 16247 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 16260 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 16648 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 16148 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 16197 ครั้งโรงเรียนวไลย 16729 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 7688 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8009 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 7898 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 18429 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 16072 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 15399 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 16633 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 9169 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล 7564 ครั้งBeginnerGhost Was Here
7700 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 8306 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 7698 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 7238 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 8326 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 7376 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 8042 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 14329 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 14338 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 7242 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 12913 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 7837 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 9063 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 7760 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 40860 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 8898 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 11190 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 5159 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 7392 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 8235 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 10105 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 9165 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 7790 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 6903 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
8818 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 7049 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 7274 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 7708 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 7059 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 6890 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 8278 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 7300 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 7197 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 8019 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 7584 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 7598 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 8475 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 8670 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 8243 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 7653 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 6928 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 7797 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 8253 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4595 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 7558 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 8267 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 7937 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 8181 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2