หัวข้อข่าว : ด่วน..แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2560

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560  เวลา 13:37 น. เข้าชม : 2581)

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกท่าน

                      ตามหนังสือที่ ศธ 04089/2564  ลว. 4 กค.2560  แจ้งกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 ในวันที่  20  กรกฎาคม 2560 นั้น  ในการนี้จะมีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดย รองผู้อำนวยการ สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.2 ด้วยเช่นกัน  จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องเวลาและกิจกรรม ดังนั้นจึงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนเอกสารที่จะนำไปใช้ประกอบในวันดังกล่าว  มีดังนี้คือ

  1. หลักสูตรสถานศึกษา 1 เล่ม
  2. หลักสูตรรายสาระภาษาต่างประเทศ ป.1 หรือ ป.2 หรือ ป. 3 หรือสาระอื่นที่เกี่ยวข้องหรือชั้นอื่นๆตามต้องการ  เพียง 1 เล่ม
  3. เอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เล่มล่าสุด (เอกสารเลขที่ 04089/ว635 ลว .15 กพ. 2560  :ปกสีเขียว ส้ม น้ำเงิน ขาว)       

                                        

                                           ขอขอบคุณในความร่วมมือ

                                                         นงนุช

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ