หัวข้อข่าว : การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 และคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2560

(โพสต์เมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560  เวลา 15:00 น. เข้าชม : 2614)

>>เข้าใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 (DMC 2560)<<

>>เข้าใช้งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน<<

รายการที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2560 เทอม 1 ยืนยันข้อมูล 5 มิ.ย. 60
     - ให้ความสำคัญกับ ย้ายเข้า-ออก นักเรียนก่อน เข้า เมนู โรงเรียน>ย้ายเข้าหรือย้ายออกนักเรียน>+ย้ายเข้าหรือย้ายออกนักเรียน ดำเนินการค้นหารายชื่อนักเรียนที่ต้องการย้ายออก ติ๊กหน้าชื่อนักเรียน กดบันทึก ในกรณีย้ายเข้าให้กรอกรายละเอียดให้ครบตามแบบในโปรแกรมและกดบันทึก
     - ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน เข้า เมนู โรงเรียน>ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
     - เพิ่มนักเรียน อ.1 และนักเรียนเข้าใหม่ เข้า เมนู โรงเรียน>เพิ่มนักเรียน กรอกรายละเอียดให้ครบตามที่โปรแกรมกำหนด
     - ปรับปรุงน้ำหนัก-ส่วนสูง เข้า เมนู ปรับปรุงข้อมูล>น้ำหนัก,ส่วนสูง เลือกค้นหาเป็นรายชั้น กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
     - เพิ่มนักเรียนติด G ตามแนวปฏิบัติ เข้า เมนู โรงเรียน>เพิ่มนักเรียนติด G กรอกรายละเอียดให้ครบ และในแท็บสุดท้ายอัพโหลดเอกสาร ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มในหน้านี้ อัพโหลดขึ้นไปพร้อมกับกดบันทึก และโทรแจ้งเขตเพื่อออกเลขรหัสนักเรียนให้ (พารวีร์ 089-6119556)
    - ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เข้า เมนู โรงเรียน>จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ตรวจสอบความถูกต้องในทุกๆ หัวข้อ หากมีตัวแดงให้คลิกไปที่หัวข้อนั้น เพื่อตรวจสอบว่าเด็กคนใดข้อมูลยังไม่ครบถ้วน หากทำทุกเมนูแล้ว โปรแกรมจะแจ้งว่าสามารถยืนยันข้อมูลได้ (ปุ่มยืนยันจะขึ้นในวันที่ 1 มิ.ย. 60)

 

โปรแกรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560


    - เริ่มคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น
    - โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนเลย ให้เร่งดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดการดังกล่าว เพราะนักเรียนจะเสียสิทธิ์การรับทุน

เจ้าหน้าที่ใหม่ที่เพิ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานข้อมูล สามารถมารับคำปรึกษาได้ที่สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ICT ติดต่อ นายพารวีร์ เลือดแดง (089-6119556)
 
โรงเรียนสามารถเข้าร่วมไลน์กลุ่มครูข้อมูล สพป.ปข.2 เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการทำข้อมูลได้ทาง QR Code ด้านบน

 

 

 

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ