หัวข้อข่าว : กรอกแบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2560  เวลา 17:16 น. เข้าชม : 2587)

>>กรอกแบบสอบถามในระบบ e-MES<< เข้าไปกรอกในหัวข้อ ปี 2559
กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ของโรงเรียน

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ