หัวข้อข่าว : การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2559

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560  เวลา 09:46 น. เข้าชม : 2595)

>>เข้าดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผ่านโปรแกรม DMC59<<

>>ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา<<

ดำเนินการจัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 20 เมษายน 2560

รายการที่โรงเรียนจะต้องทำในรอบนี้

  1. ทำจำนวนนักเรียนให้เท่ากับจำนวนนักเรียนที่นั่งสอบ โดยการย้ายเข้า-ออก ให้ตรงตามความเป็นจริง *นักเรียนที่สมัครใหม่หรือย้ายเข้า-ออก ในปีการศึกษาหน้า (2560) และนักเรียนที่จบการศึกษา หน้าห้ามดำเนินการย้ายเข้า-ออก หรือเพิ่มใหม่โดยเด็ดขาด
  2. ทำแผนการรับนักเรียน
  3. ทำข้อมูลนักเรียนสอบได้-สอบตก จำนวนปีที่เรียน
  4. สำหรับนักเรียนสอบตก บอกสาเหตุที่ไม่ผ่านการประเมิน
  5. สำหรับนักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา ให้ทำข้อมูลการศึกษาต่อ
  6. ทำข้อมูลจำหน่ายนักเรียน และออกกลางคัน *สำหรับโรงเรียนที่คิดว่ามีนักเรียนที่เข้าข่ายต้องจำหน่ายหรือออกกลางคัน ให้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่เขตก่อนทำข้อมูลในส่วนนี้ ห้ามทำก่อนโดยไม่ได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ โทร 089-6119556 (พารวีร์ เลือดแดง) 
  7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน และยืนยันข้อมูล

 

มีข้อควรระวังในการทำข้อมูลดังต่อไปนี้

– ห้ามย้ายเข้าหรือเพิ่มเด็กที่สมัครเข้ามาหลังสอบปลายภาคเด็ดขาด (ไม่ได้สอบปลายภาคที่โรงเรียนเรา ไม่ต้องย้ายเข้า ไว้กรอกรอบหน้า 10 มิ.ย.)

– ห้ามเปลี่ยนชั้นเรียนเด็กเป็นชั้นถัดไปโดยคิดว่าเป็นการเลื่อนชั้น

– ห้ามย้ายนักเรียนออก/จำหน่ายโดยคิดว่าเป็นการทำจบการศึกษา

– ระบบจะเลื่อนชั้น/ทำจบให้โรงเรียนเองหลังปิดรอบสิ้นปีการศึกษานี้ ห้ามทำข้อมูลผิดพลาดตามที่ประกาศไว้ กรุณาอ่านให้ชัดเจนก่อนทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559

*แจ้งเพิ่มเติม จากกรณีที่บางโรงเรียนมีรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด  ซึ่งได้แจ้งเป็นรายโรงไปก่อนหน้านี้แล้ว >>รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน<<  หากไม่มีตัวตนนักเรียนอยู่ให้โรงเรียนดำเนินการ ย้ายออก จำหน่าย หรือหากมีตัวตนนักเรียนอยู่ให้อัพโหลดเอกสารยันยันตัวตนนักเรียน และระหว่างนั้นเว็บไซต์ DMC มีปัญหาในการเข้าใช้งาน จึงขอเลื่อนเวลาดำเนินการในกรณีนี้เป็นวันที่ 20 เมษายน 2560 เช่นกัน

พบปัญหาการใช้งาน และมีข้อสงสัย โทรสอบถาม นายพารวีร์ เลือดแดง โทร 089-6119556

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ