หัวข้อข่าว : กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอบคัดเลือก รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559  เวลา 09:18 น. เข้าชม : 2577)

กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอบคัดเลือก รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559
1. กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รายละเอียดห้องสอบจะปิดประกาศไว้หน้าสํานักงาน
     - วิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.30 – 11.30 น.
     - วิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00 – 15.00 น.
2. ข้อปฏิบัติการสอบ
     -เข้าสอบตามเวลาที่กาหนด
     -เข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที
     -ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มาสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที เข้าห้องสอบ
     -อนุญาตให้ผู้สมัครสอบออกจากห้องสอบได้หลังเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที
3. สิ่งที่ต้องเตรียมนำไปใช้ในการสอบ
     1. บัตรประจำตัวสอบ
     2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
     3. ดินสอบ 2B หรือเข้มกว่าและยางลบดินสอ
4. ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 30 ธันวาคม 2559

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ