หัวข้อข่าว : ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเข้าปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษา- อังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559  เวลา 09:59 น. เข้าชม : 2578)

ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาโรงเรียนละ 1 คนเข้าปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ในวันที่ 27 ต.ค. 2559 ณ ห้องสามพระยา สพป.ปข.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป และขอให้ดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้
>>ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ 1<<
>>ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ 2<<
การติดตั้งแอปพลิเคชั่น

สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ให้ไปร่วมประชุมเรื่องดังกล่าวในวันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลาและสถานที่เดิม และโรงเรียนประชารัฐ ครูภาษาอังกฤษชั้น ป.-3 ให้ไปร่วมประชุมในวันที่ 29 ค.ค. 2559

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ