หัวข้อข่าว : การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559  เวลา 10:55 น. เข้าชม : 2572)

>>เข้าใช้งานโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC'59<<

>>เข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS<<

>>เข้าใช้งานโปรแกรมสิ่งก่อสร้าง<<

>>กรอกข้อมูลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน<<

ภารกิจที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ

โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียรายบุคคล DMC 2559 เทอม 2 ยืนยันข้อมูล 8 พ.ย. 59

     - ให้ความสำคัญกับ ย้ายเข้า-ออก นักเรียนก่อน เข้า เมนู โรงเรียน>ย้ายเข้าหรือย้ายออกนักเรียน>+ย้ายเข้าหรือย้ายออกนักเรียน ดำเนินการค้นหารายชื่อนักเรียนที่ต้องการย้ายออก ติ๊กหน้าชื่อนักเรียน กดบันทึก ในกรณีย้ายเข้าให้กรอกรายละเอียดให้ครบตามแบบในโปรแกรมและกดบันทึก
     - ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลผู้ใช้งานให้เป็นปัจจุบัน เข้า เมนู โรงเรียน>ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน / และเมนู โรงเรียน>ปรับปรุงผู้ใช้งาน (ให้อัเดทเบอร์โทรที่ติดต่อได้ให้เป็นปัจจุบัน)
     - ปรับปรุงน้ำหนัก-ส่วนสูง เข้า เมนู ปรับปรุงข้อมูล>น้ำหนัก,ส่วนสูง เลือกค้นหาเป็นรายชั้น กรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
     - เพิ่มนักเรียนติด G (กรณีนักเรียนใหม่) ตามแนวปฏิบัติ เข้า เมนู โรงเรียน>เพิ่มนักเรียนติด G กรอกรายละเอียดให้ครบ และในแท็บสุดท้ายอัพโหลดเอกสาร ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มในหน้านี้  อัพโหลดขึ้นไปพร้อมกับกดบันทึก และโทรแจ้งเขตเพื่อออกเลขรหัสนักเรียนให้ (พารวีร์ 089-6119556) >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับนักเรียนติด G<<
     - ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เข้า เมนู โรงเรียน>จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ตรวจสอบความถูกต้องในทุกๆ หัวข้อ หากมีตัวแดงให้คลิกไปที่หัวข้อนั้น เพื่อตรวจสอบว่าเด็กคนใดข้อมูลยังไม่ครบถ้วน หากทำทุกเมนูแล้ว โปรแกรมจะแจ้งว่าสามารถยืนยันข้อมูลได้ (ปุ่มจะขึ้นในวันที่ 1 พ.ย. 59)

โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) ยืนยันข้อมูล 21 พ.ย. 59
     - ปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ เมนู ข้อมูลครุภัณฑ์
     - ปรับปรุงข้อมูลครูให้เป็นปัจจุบัน เมนู ข้อมูลระบบบุคลากร
     - ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เมนู ตรวจสอบการ/ยืนยันข้อมูล

โปรแกรมสิ่งก่อสร้าง ยืนยันข้อมูล 21 พ.ย. 59
     - ลงรูปแผนผัง ป้ายโรงเรียน และอาคารเรียนให้ครบ
    - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
    - ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถาม พารวีร์ เลือดแดง 089-6119556  line: hi.mood 

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ