หัวข้อข่าว : เปิดระบบแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC เรื่องความขาดแคลน

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 15:06 น. เข้าชม : 2600)

>>เข้าใช้งานระบบ DMC'59<<

โปรดอ่าน

เรียนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สพฐ. จะเปิดปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2559 (รอบที่ 3) 
ตามที่ สพฐ. มีนโยบายคัดกรองนักเรียนยากจนใหม่ และได้ปิดการ upload ข้อมูลแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และได้นำตัวเลขจัดสรรงบประมาณแล้วนั้น ขณะนี้เปิดให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับความด้อยโอกาสของนักเรียน และข้อมูลนักเรียน โดยไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน โดยจะปิดระบบวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เพื่อสำรองข้อมูล และนับสถิติใหม่ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 5 สิงหาคม 2559

ในรอบนี้โรงเรียนไม่ต้องกดปุ่มยืนยันข้อมูล ขอให้แก้ไขข้อมูลในรอบซ่อมข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 ดังนี้
1. ปิดเมนูอัพโหลดเอกสาร เปิด 3.1.2 ความด้อยโอกาส/ขาดแคลน เปิดให้สามารถกรอกบนหน้าเว็บได้
2. แก้ไขชั้นเรียนที่กรอกมาผิดได้ (ในเมนู 2.3 ทะเบียนนักเรียน)
3. แก้ไขคำนำหน้าชื่อ และเพศของนักเรียนได้ (ในเมนู 2.3 ทะเบียนนักเรียน)

หัวข้อที่ปิดไม่ให้แก้ไขในรอบซ่อมข้อมูล 10 มิถุนายน 2559 ได้แก่
1. วัน เดือน ปี เกิด
2. ประเภทนักเรียน
3. การพักนอนประจำ
4. ย้ายเข้า
5. ย้ายออก
6. เพิ่มนักเรียน
7. จำหน่าย/ออกกลางคัน
8. อัพโหลดเอกสาร

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ