หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลว. 1 สิงหาคม 2556)

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 16:48 น. เข้าชม : 2590)

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

(หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลว. 1 สิงหาคม 2556)

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ