หัวข้อข่าว : ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค. 2557

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 15:56 น. เข้าชม : 15)

ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 ส.ค. 2557 ให้ดำเนินการส่งราชื่อนักเรียนไปยังกลุ่มอำนวยการ สพป.ปข.2 ภายในวันพุธที่ 6 ส.ค. 2557 (ในเวลาราชการ)

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ