หัวข้อข่าว : กรอกแบบสำรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยปฏิบัติ

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 23:11 น. เข้าชม : 17)

ให้โรงเรียน กรอกแบบสำรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยปฏิบัติ โดยเข้ากรอกข้อมูลตามอำเภอ
และเลือกชึตตารางให้ตรงกับชื่อโรงเรียน
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มีนาคม 2559

มีข้อสอบถาม นางสมทรง ภิรมย์รส 089-1771647

อำเภอกุยบุรี <<ดำเนินการกรอกข้อมูล

อำเภอสามร้อยยอด <<ดำเนินการกรอกข้อมูล

อำเภอปราณบุรี <<ดำเนินการกรอกข้อมูล

อำเภอหัวหิน <<ดำเนินการกรอกข้อมูล

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ