หัวข้อข่าว : ขอแก้ไขเฉลยข้อสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 10:55 น. เข้าชม : 2860)

แจ้งให้ทุกโรงเรียนได้ทราบ

ขอแก้ไขเฉลยข้อสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ จำนวน 2 ข้อ

คือ ข้อ 2 เดิมเฉลย " 2 " แก้ไขเป็น " 1 "

และข้อ 3 เดิมเฉลย "1" แก้ไขเป็น " 2 "ส่วนข้ออื่นๆ เหมือนเดิม

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ