หัวข้อข่าว : การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 13:59 น. เข้าชม : 2618)

>>ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC<<

>>ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ EMIS<<

>>ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง<<

>>ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินการ<<

1. ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (DMC) ยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

          - ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เช่น ผู้อำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลไฟฟ้า ชั้นเรียนที่เปิดสอน (ปรับปรุงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

          - ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ หากเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ให้ทำการลงทะเบียนใหม่ เมื่อลงทะเบียนแล้วให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เขต 089-6119556 (พารวีร์) เพื่อทำการอนุมัติการใช้งาน สำหรับเจ้าหน้าที่เก่าให้ทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ให้ลงเบอร์ที่สามารถติดต่อได้

          - ย้ายเข้า-ออกนักเรียนให้ตรงตามความเป็นจริง และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนปลายทางที่นักเรียนย้ายไปอยู่

          - ปรับปรุงน้ำหนัก-ส่วนสูงนักเรียนให้ครบทุกคน

          - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลนักเรียนและยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

          - กรณีโรงเรียนจะทำข้อมูลนักเรียนออกกลางคันหรือคิดว่าเข้าข่าย ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เขต 089-6119556 (พารวีร์) ก่อนที่จะทำข้อมูลในส่วนนี้

2. ปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านโปรแกรม EMIS ทุกรายการให้เป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบและยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

3. ปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน ผ่านโปรแกรมสิ่งก่อสร้าง โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อนสร้างให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

พารวีร์  เลือดแดง 089-6119556

>>รหัสผ่านเข้าใช้โปรแกรม emis และโปรแกรมสิ่งก่อสร้าง<<

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ