หัวข้อข่าว : สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  เวลา 16:59 น. เข้าชม : 2613)

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน
    ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5- 7 พฤศจิกายน 2558 และได้มีการจัดทำเสื้อเป็นผ้าบาติก พร้อมปักโลโก้งานฯ ที่กระเป๋าเสื้อ ในราคาตัวละ 550.- บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
    ในการนี้ ใคร่ขอความร่วมมือจากประธานกลุ่มโรงเรียนได้แจ้งผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนของตนเอง สนับสนุนสั่งจองเสื้อตามความข้างต้นนี้ และแจ้งความประสงค์สั่งจองแต่ละไซส์ จำนวนกี่ตัวไปที่เบอร์โทร 089-260-8753 คุณวาสนา  ชูเจริญผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เพื่อจักได้รวบรวมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
    ขอขอบคุณในความร่วมมือให้การสนับสนุนด้วยดีมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้
ขนาดเสื้อ ผู้หญิง
    S - 36
    M - 38
    L - 40
    XL - 42
    XXL - 44
ขนาดเสื้อ ผู้ชาย
    S - 38
    M - 40
    L - 42
    XL - 46
    XXL - 48

       

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ