หัวข้อข่าว : การประชุมอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ต “โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี”

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 10:38 น. เข้าชม : 2574)

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
เข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
“โครงการพลิกโฉมโรงเรียน  ป.1  อ่านออก  เขียนได้ใน  1  ปี”

ระหว่างวันที่  20 – 21  มิถุนายน  2558 ณ  โรงแรมเซ็นทารา  จังหวัดขอนแก่น

โดยสามารถรับชมได้จากทุกอุปกรณ์  ได้แก่  คอมพิวเตอร์  สมาร์ทโพนและแท็ปเล็ต
ผ่านเว็บไซด์  www.dlit.ac.th/bbl  

และให้ผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ประเมินผลระบบการอบรมทางไกลผ่านเว็บไซด์  www.DLThailand.com/dlitreport
เรียกว่าระบบ  DLIT  REPORT  เพื่อเป็นการประเมินผลระบบการอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
ซึ่งสามารถประเมินได้จากทุกอุปกรณ์  ได้แก่  คอมพิวเตอร์  สมาร์ทโพนและแท็ปเล็ต 

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ