หัวข้อข่าว : จัดซื้อจัดจ้าง สพป.ปข.2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 14:24 น. เข้าชม : 2861)

- พรบ.ระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือเวียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) 

- ประกาศเผยแพร่แผน 

- ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา 

- ประกาศเชิญชวน 

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

- ยกเลิกประกาศเชิญชวน 

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ