หัวข้อข่าว : คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา 14:48 น. เข้าชม : 2718)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                        

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                     

กลุ่มบริหารงานบุคคล                                      

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                               

กลุ่มนโยบายและแผน                                      

กลุ่มอำนวยการ                                               

กลุ่มตรวจสอบภายใน                                       

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

 
 

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ