หัวข้อข่าว : แจ้งตรวจสอบซ่อมแซมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ปีการศึกษา 2557

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 10:48 น. เข้าชม : 11)

เข้าทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ปีการศึกษา  2557 >>คลิก เพื่อดำเนินการ<<

คู่มือการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมข้อมูลรอบนี้ >>ดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีเด็กเลขประชาชนผิดปกติ และแก้ไข >>คลิก เพื่อดำเนินการ<<

-------------------------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของข้อมูลในหลายรายการ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล จึงให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ ดังนี้
    1. Login ด้วย username/password เดิมที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
    2. Download ไฟล์ studentInAreaList_wrongDetail.csv ที่เมนู โรงเรียน – รายงานระดับโรงเรียน เปิดดูด้วยโปรแกรม MS-Excel ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผิดปกติ (ที่เป็น x คือข้อมูลผิดปกติ) 
    3. แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่เมนู โรงเรียน – ทะเบียนนักเรียน หรือที่เมนู โรงเรียน – จำนวนนักเรียนจำแนกเพศ ภายใต้รายการตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน และ ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
    รายละเอียดที่แจ้งให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลมีทั้งสิ้น 38 รายการ ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีจำนวน/รายการข้อมูลที่ผิดปกติแตกต่างกัน ให้ดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม/แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กันยายน 2557 ทั้งนี้ หากข้อมูลที่มีความผิดปกติ/ไม่ถูกต้องในรายการเลขประชาชนนักเรียน ให้เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขด้านล่างนี้

----------------------------------------------

พารวีร์ เลือดแดง 089-6119556

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ