หัวข้อข่าว : แจ้งเชิญข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เข้าร่วมโครงการ “ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอรับบำเหน็จ ¬บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 10:33 น. เข้าชม : 15)

แจ้งเชิญข้าราชการบำนาญ  สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เข้าร่วมโครงการ “ประชาสัมพันธ์  เรื่องขอรับบำเหน็จ ­บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง”   วันที่ 6 กันยายน   2557  เวลา 09.00 – 12.00  น.

ห้องประชุมสามพระยา  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำโครงการ  “ประชาสัมพันธ์  เรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง”  เพื่อเสริมสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สิทธิของข้าราชการบำนาญภายหลังเกษียณอายุ และส่วนราชการสามารถส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา ผู้ที่จะพ้นราชการเพราะเกษียณอายุได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง และผู้รับบำนาญภายหลังเกษียณอายุสามารถใช้สิทธิการตามสิทธิได้ทันที โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

  1. การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการคำนวณเงินบำเหน็จ บำนาญด้วยตนเอง
  2. การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ

          บำเหน็จค้ำประกัน

  1. การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด
  2. การให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับเงินช่วยพิเศษ
  3. การตรวจสอบและติดตามการสั่งจ่ายบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเอง
  4. วิธีการตรวจสอบข้อมูลยอดเงินรับจาก กบข.ด้วยตนเอง

โปรดตอบรับเข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ที่ น.ส.ยุพิน สว่างศรี 08 1193 5421

น.ส.วาสนา แจ้งเสนาะ 086 531 8987  

กลับหน้าแรก ข่าวประกาศอื่นๆ