ข่าวประกาศ

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 2020-04-22 17:33:25 ธนพล แซ่แต้ 15 อ่าน
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 2020-03-30 16:37:21 ธนพล แซ่แต้ 16 อ่าน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 2020-03-24 16:48:54 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง 24 อ่าน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 2020-03-24 16:48:38 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง 20 อ่าน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2020-03-10 16:36:26 ธนพล แซ่แต้ 15 อ่าน
(อบจ.ประจวบคีรีขันธ์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2020-03-06 11:06:21 ธนพล แซ่แต้ 20 อ่าน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (รร.บ้านศาลาลัย) สังกัด สพป.ปข.2 2020-01-21 13:48:29 ธนพล แซ่แต้ 13 อ่าน
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย สังกัด สพป.ปข.2 2020-01-11 18:31:10 ธนพล แซ่แต้ 13 อ่าน
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด สพป.ปข.2 2020-01-11 18:29:14 ธนพล แซ่แต้ 18 อ่าน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย สังกัด สพป.ปข.2 2020-01-11 18:26:17 ธนพล แซ่แต้ 28 อ่าน
รวม 348 แถว : 35 หน้า

กลับหน้าแรก