ข่าวประกาศ

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 2022-01-10 16:09:58 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง 13 อ่าน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัด สพป.ปข.2 2021-12-23 17:22:23 ธนพล แซ่แต้ 3 อ่าน
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 2021-12-20 11:31:30 ธนพล แซ่แต้ 1 อ่าน
ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีย้ายปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-12-20 11:27:55 ธนพล แซ่แต้ 1 อ่าน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2021-12-14 12:56:11 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง 4 อ่าน
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานประจำ สพป.เพชรบุรี เขต 1 2021-11-15 14:39:47 ธนพล แซ่แต้ 2 อ่าน
ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2021-11-02 11:28:33 ธนพล แซ่แต้ 5 อ่าน
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ปข.2 2021-10-20 14:18:40 ธนพล แซ่แต้ 3 อ่าน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 2021-09-27 13:50:47 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง 3 อ่าน
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 2021-09-22 12:47:50 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง 5 อ่าน
รวม 375 แถว : 38 หน้า

กลับหน้าแรก