ทำเนียบบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายชาลี โกจิ๋ว

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


กลับ