หัวข้อข่าว : 03 อำนาจหน้าที่

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 17:03 น. เข้าชม : 9)

อำนาจหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560-2561 

 

 

กลับหน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ