หัวข้อข่าว : ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2562  เวลา 09:09 น. เข้าชม : 7667)

ปี 2555 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2556 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2557 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2558 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2559 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2560 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2561 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2562 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2563 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2564 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2565  (ใช้สำหรับเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด) เข้าสู่ระบบ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ระบบ

กลับหน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ