หัวข้อข่าว : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 16:04 น. เข้าชม : 52)

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.7/ว15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 รายละเอียดดังแนบ  

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 รายละเอียดดังแนบ 

กลับหน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ