ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
สถิติการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (15 พ.ย. 65) 2022-11-10 16:39:59 นางสาวปุณณิศา เหรียญทอง 244 อ่าน
สื่อการบริหาร สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 2022-11-07 22:21:24 ชาลี โกจิ๋ว 211 อ่าน
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2022-11-07 10:31:53 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ 441 อ่าน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 2022-11-06 21:55:01 ชาลี โกจิ๋ว 2388 อ่าน
บิดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม 2022-11-02 09:23:32 anupon kuhapunsuk 62 อ่าน
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2022-08-02 08:43:29 anupon kuhapunsuk 67 อ่าน
บิดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม 2022-07-11 16:30:06 anupon kuhapunsuk 37 อ่าน
มารดาข้าราชการครูเสียชีวิต 2022-07-06 11:32:51 anupon kuhapunsuk 51 อ่าน
บุคลากร สพป.ปข.2 ถึงแก่กรรม 2022-06-16 15:13:32 anupon kuhapunsuk 44 อ่าน
ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา 2022-05-25 11:24:45 ปัญจพล ศุภมิตร 46 อ่าน
รวม 37 แถว : 4 หน้า

กลับหน้าแรก