ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
สพฐ. Kick off “คลินิก สตผ.” หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 2023-03-15 23:17:45 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ 5 อ่าน
ส่วนที่ 3 การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 2023-03-14 15:13:18 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ 7 อ่าน
บิดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม 2023-03-08 14:06:18 anupon kuhapunsuk 8 อ่าน
ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 2023-02-23 14:19:06 ชาลี โกจิ๋ว 3 อ่าน
ข้าราชการครูถึงแก่กรรม 2023-02-17 09:48:47 anupon kuhapunsuk 2 อ่าน
แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-10 12:02:13 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ 16 อ่าน
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2023-01-25 10:55:31 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ 4 อ่าน
มารดาข้าราชการครูถึงแก่กรรม 2023-01-06 09:56:11 anupon kuhapunsuk 2 อ่าน
บิดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2022-12-26 11:27:34 anupon kuhapunsuk 4 อ่าน
"PA ไม่ยากอย่างที่คิด" 2022-12-01 19:51:23 ชาลี โกจิ๋ว 3 อ่าน
รวม 49 แถว : 5 หน้า

กลับหน้าแรก