หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 รับการประเมินการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2556

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 10:31 น. เข้าชม : 3)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  รับการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ มี ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ และรับการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ