หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในระบบ Online และ Offline และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  เวลา 13:39 น. เข้าชม : 22)

นายสุรินทร์  บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในระบบ Online และ Offline และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงวิธีการดำเนินงานทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้สื่อในการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมดารนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีปัญหาการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสามพระยา (ชั้น3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ