หัวข้อข่าว : การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) กลุ่มโรงเรียนไร่เก่าศาลาลัย

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  เวลา 14:09 น. เข้าชม : 21)

นายสุรินทร์  บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) กลุ่มโรงเรียนไร่เก่าศาลาลัย เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มโรงเรียนพัฒนาการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ