หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  เวลา 15:31 น. เข้าชม : 19)

นายสุรินทร์  บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มโรงเรียนพัฒนาการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารปัญญานิธิ์ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ