หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 “ป้องกันการทุจริต”

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  เวลา 14:47 น. เข้าชม : 26)

นายสุรินทร์  บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการ2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 “ป้องกันการทุจริต” ปีงบประมาณ 2560 โดยใช้กระบวนการ PLC ( Professional Learning Community ) โดยใช้ Moral Project / Project based learning  ซึ่งแต่ละกลุ่มงานได้นำเสนอ และมีการแสดงความคิดเห็นโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้รับบริการ ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโกเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ