หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 “ป้องกันการทุจริต”

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  เวลา 10:51 น. เข้าชม : 1)

นายสุรินทร์  บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการ2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 “ป้องกันการทุจริต” ปีงบประมาณ 2560 โดยใช้กระบวนการ PLC ( Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ได้รับเกียรติจากนายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินITA ในครั้งนี้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ