หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไทร

(โพสต์เมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 13:33 น. เข้าชม : 37)

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมด้วยนางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญกาสพป.ปข.2 นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร และนายสมศักดิ์ อุสะทโก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านหนองไทร ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน”สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ได้เยี่ยมบ้านเด็กหญิงชนัฎดา ทองแย้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเด็กชายกิตติ เชยนิยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อร่วมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียน กระตุ้นสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครู ได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียนและนักเรียน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ