หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560  เวลา 15:28 น. เข้าชม : 3)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ไปพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการฝึกการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2560  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ