หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560  เวลา 14:11 น. เข้าชม : 5)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนำด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่นการอบรม ดังนี้

รุ่นที่ 1 อำเภอกุยบุรี อบรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

รุ่นที่ 2 อำเภอสามร้อยยอด อบรมวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

รุ่นที่ 3 อำเภอปราณบุรี อบรมวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

รุ่นที่ 4 อำเภอหัวหิน อบรมวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ