หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560  เวลา 09:38 น. เข้าชม : 27)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ. สพป. รักษาการแทน ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะกระบวนการทางลูกเสือ สามารถนำความรู้และทักษะกระบวนการไปใช้ในการสอนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เขต 4 อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ