หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อบรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2560  เวลา 10:50 น. เข้าชม : 25)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสามพระยา (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ