หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560  เวลา 09:56 น. เข้าชม : 2)

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในความสามารถพื้นฐาน 3 ด้าน คือความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล  ทั้งนี้ สพป.ปข.2 ได้ทำการตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ