หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ ONLINE

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2560  เวลา 09:16 น. เข้าชม : 1)

นายสิทธิศักดิ์  ทองคำ รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ ONLINE เพื่อช่วยให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศและร่องรอยหลักฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และสามารถนำผลการประเมินไปเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาในโอกาสต่อไป ในวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสามพระยา (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ