หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2560  เวลา 09:42 น. เข้าชม : 1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 โดยมีนายวัฒชัย  วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการอบรม  โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 87 คน ในวันที่ 15 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสามพระยา (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ