หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 1

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 11:37 น. เข้าชม : 38)

นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 โดยการนำของนายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มาศึกษาดูงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.ปข. 2 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อนำผลที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ณ สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ