หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมงานวันครู

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2560  เวลา 14:09 น. เข้าชม : 7)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู รวมถึงรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ สังคม และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีของชาติ  ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ