หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 35 ชุดโครงการ

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2560  เวลา 10:55 น. เข้าชม : 1)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาและบูรณาการการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา 35 ชุดโครงการ โดยกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 35 ชุดโครงการ เพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และบูรณาการโครงการ/กิจกรรม งบประมาณและการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยคำนึงถึงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสามพระยา (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ