หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.6

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2560  เวลา 16:42 น. เข้าชม : 25)

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.6 โดยมี ศน.นิตยา  โรจน์บวรวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2559 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ