หัวข้อข่าว : ศาสตราจารย์เกียร์ติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมคณะมูลนิธิยุวสถิรคุณ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวไลย

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559  เวลา 16:00 น. เข้าชม : 27)

ศาสตราจารย์เกียร์ติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี พร้อมคณะมูลนิธิยุวสถิรคุณ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวไลย โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีนายพะโยม  ชิณวงศ์ รองเลขา กพฐ. นายสุรินทร์ บัวงาม รองผ.อ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และนายประเทือง มัททวีวงศ์ ผ.อ.โรงเรียนวไลย พร้อมคณะครูโรงเรียนวไลย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ