หัวข้อข่าว : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559  เวลา 10:22 น. เข้าชม : 41)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.2 ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 18 – 23 /2559 ในเขตตรวจราชการที่ 5 และ 9 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้นำ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 325 คน ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ