หัวข้อข่าว : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ”

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559  เวลา 11:06 น. เข้าชม : 5)

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 ได้ต้อนรับคณะจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และครูแนะแนวจากสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้มาร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งจัดขึ้นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยและรองรับสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ