หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ระดับเขตพื้นที่

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559  เวลา 15:13 น. เข้าชม : 5)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2559 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักป้องกันการทุริตของหน่วยงานภาครัฐและศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ คณะกรรมการการประเมินแต่ละสาย ซึ่งแบ่งเป็น 34 สายๆละ 3 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ประจำจังหวัดต่างๆ จะร่วมกันลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน ณ เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ทั้ง 2 ระดับ จำนวน 285 เขต ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต โดยโครงการฯดังกล่าวมีกำหนดการเก็บรวมรวมข้อมูล ประมาณ 1 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2559

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ